NYTT PROSJEKT – 3 UNGE DRØMMER OM EN FREMTID

Salama, Saimon, and Stamily er 14 år og bor på barnehjemmet Amani 60 km nord for Dar es Salaam. Om 2 uker avslutter disse 3 ungdommene den obligatoriske skole i Tanzania. For å få en utdannelse er neste steg Secondary School, og vi i Sharing for Life har fått forespørsel fra Margareth som er mamma på barnehjemmet om muligheter til å hjelp dem med skolegang videre. Det offentlige har ingen forpliktelser, og barna har heller ingen voksne til å bistå. Margaret hjelper 40 barn og dekker deres primære behov for kjærlighet og trygghet som et hjem kan tilby.

Barnas fremtid vårt ansvar

Har du lyst å være sponsor for et av barna? Det koster ca 13 000 kroner pr år for et barn på kostskole og vi ønsker oss faste bidragsytere. Et engangsbeløp vil også være til god hjelp.

Vi  holder deg som bidragsyter oppdatert og sender bilder og informasjon om barnas utvikling og fremgang. Sharing for Life har støttespillere som følger opp lokalt, og vi er i Tanzania flere ganger pr. år og følger opp prosjektene.

SEND OSS EN MAIL

Vil du være med å hjelpe?
kontonummer: 2801.40.28325
vipps: 95412

Sharing for Life

Vårt mål er å gi barn og ungdom gode oppvekst-vilkår og legget til rette for utdannelse og personlig utvikling. Vi støtter tiltak til beste både for lokalsamfunnet og enkeltpersoner og finner prosjekter hvor ringvirkningene vil være med og gi en større effekt enn bare summen av de enkelte tiltak. WE AIM FOR THE STARS!

Sharing for life skal med respekt for lokal kultur og verdier, bidra til en bærekraftig utvikling av landsbyen Mlingotini i Tanzania -med særlig fokus på den lokale skolen. Siden etableringen har organisasjonen mottatt midler fra ulike bidragsytere for å kunne bidra i større målestokk. Et av de store og viktige prosjektene som har stått litt på vent er rehabilitering av skolen. Deler av bygningsmassen er ikke lenger mulig å benytte til skoleformål, og det betyr at enkelte klasser har opptil 80 elever i samme klasserom. Det er til sammen 450 elever og 11 lærere på skolen.

Sharing for life er politisk og religiøst nøytral.

NY SKOLE

Vårt mål har vært å oppgradere og bygge ny skole i Mlingotini. På grunn av myndighetenes reguleringsplaner har vi lagt prosjektet «på is» til vi vet hvor skolen til de 500 barna i landsbyen skal være. En ny skole skulle bestå av 6 nye klasserom, i tillegg til infrastruktur som vann og strøm. Vårt prosjekt skal sørge for gode læringsforhold for alle elever og lærere og skal skape en plattform for videre arbeide med barn og unge i landsbyen. Dette vil vi fortsette med i våre microprosjekter

Fødeklinikk i Mlingotini

Den lokale fødeklinikken trenger bistand for å bli ferdigstilt og har spurt oss i S4L om støtte til materialer. Ett av våre mål er å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, og da mener vi en funksjonell klinikk som kan ta seg av kvinnene og de nyfødte er et bra prosjekt å støtte. 1800 bricks – lokalt produserte byggesteiner – er bevilget. Vil du være med å kjøpe steiner? En stein koster koster 1200 T-shilling = ca 5 kr

MIKRO-PROSJEKT

Frame for 4

Kvinner i arbeid vil skape bedre oppvekstvilkår for barna. Penger som kvinner tjener går direkte til hjemmets behov. Frame for 4 er et prosjekt som startet i januar 2017 og som lever i beste velgående. Kvinnene er blitt selvdrevne og tjener penger til sine familier. Vi fortsetter å følge opp med jevnlige besøk.

MIKRO-PROSJEKT

Lærerutdanning for Omary

Omary kommer fra Mlingotini og vokste opp sammen med sin søster og mor og er en ambisiøs ung mann. Han har fulgt skoleundervisningen og ved siden av hatt god kontakt med en engelsklærer som har gitt han god kunnskap i engelsk muntlig og skriftlig. Etter flere samtaler med Omary besluttet styret i S4L å gå inn som sponsor for hans lærerutdannelse. Nå avventer vi opptak på St Mary´s Teachers´ Training

BEDRIFTS-SPONSOR

Vi ønsker bedrifter som sponsorer – virksomheter som ser viktigheten av å bidra til et større fellesskap og som kan gi prosjektet langsiktige økonomiske rammer. Vi kan også bidra til at et slikt CSR tiltak bygger en positiv bedriftskultur og en vinn-vinn situasjon for alle parter.

PRIVAT SPONSOR

Vi ønsker oss private sponsorer som kan bidra med faste beløp over tid slik at vi kan planlegge tiltak og tilrettelegge for en langsiktig utvikling. Alle bidrag er velkomne – små og store – her er det viktige at vi bidrar på egne premisser.

Organisasjonen Sharing for Life ble opprettet i 2015 på initiativ av Solfrid Gjengset. Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund

INSPIRASJON FRA MLINGOTINI

Her kan du følge med på hva som har skjedd og hvordan det går med våre planer. Vi velger å gå de små stegene fremover!

Følg oss

Vil du følge med på hva som skjer? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss på vår Facebook side.

http://www.sharingforlife.no/wp-admin/admin.php?page=wpcf7&post=118&action=edit#TB_inline?width=900&height=500&inlineId=tag-generator-panel-recaptcha

SFLadminHome