Sharing for Life

Vi skal bidra til verdiskaping på et kontinent – i et land som ligger flere titalls år etter oss i utvikling på de fleste områder. Vårt mål er å lage en skole som kan bli BEST PRACTICE for andre skoler i området og utvikle et konsept som kan brukes av det offentlige i hele Tanzania! WE AIM FOR THE STARS!

Sharing for life skal med respekt for lokal kultur og verdier, bidra til en bærekraftig utvikling av landsbyen Mlingotini i Tanzania -med særlig fokus på den lokale skolen. Siden etableringen har organisasjonen mottatt midler fra ulike bidragsytere for å kunne bidra i større målestokk. Et av de store og viktige prosjektene som har stått litt på vent er rehabilitering av skolen. Deler av bygningsmassen er ikke lenger mulig å benytte til skoleformål, og det betyr at enkelte klasser har opptil 80 elever i samme klasserom. Det er til sammen 450 elever og 11 lærere på skolen.

Sharing for life er politisk og religiøst nøytral.

0

BYGGE NY SKOLE – 6 klasserom

0

MIKRO-PROSJEKTER –

0

BEDRIFTS-SPONSOR

0

PRIVAT SPONSOR

NY SKOLE

En ny skole vil bestå av 6 nye klasserom, i tillegg må infrastruktur som vann og strøm legges opp. Vårt prosjekt skal sørge for gode læringsforhold for alle elever og lærere og skal skape en plattform for videre arbeide med barn og unge i landsbyen.

MIKRO-PROSJEKTER

Kvinner i arbeid vil skape bedre oppvekst kår for barna. Penger som kvinner tjener går direkte til hjemmets behov. Frame for 4 er et prosjekt som startet i januar og som du kan lese mer om her

BEDRIFTS-SPONSOR

Vi ønsker bedrifter som sponsorer – virksomheter som ser viktigheten av å bidra til et større fellesskap og som kan gi prosjektet langsiktige økonomiske rammer. Vi kan også bidra til at et slikt CSR tiltak bygger en positiv bedriftskultur og en vinn-vinn situasjon for alle parter.

PRIVAT SPONSOR

Vi ønsker oss private sponsorer som kan bidra med faste beløp over tid slik at vi kan planlegge tiltak og tilrettelegge for en langsiktig utvikling. Alle bidrag er velkomne – små og store – her er det viktige at vi bidrar på egne premisser.

Så langt har vi kommet – vi trenger din hjelp…

6 000 av 60 000 dollar
1 av 10 mikroprosjekter er i gang
Vi venter på 1. bedriftssponsor
1 av 100 Private sponsorer
VIPS et engangsbeløp Bli Bedriftssponsor Bli Privat sponsor

Organisasjonen Sharing for Life ble opprettet i 2015 på initiativ av Solfrid Gjengset. Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund

INSPIRASJON FRA MLINGOTINI

Her kan du følge med på hva som har skjedd og hvordan det går med våre planer. Vi velger å gå de små stegene fremover!

Følg oss

Vil du følge med på hva som skjer? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss på vår Facebook side.

SFLadminHome