SHARING FOR LIFE

Vårt mål er å gi barn og ungdom gode oppvekst-vilkår og legget til rette for utdannelse og personlig utvikling.
Vi støtter tiltak til beste både for lokalsamfunnet og enkeltpersoner og finner prosjekter hvor ringvirkningene
vil være med og gi en større effekt enn bare summen av de enkelte tiltak.
Renovering av skolen og nye pulter der, støtte til kvinnebedrift og enkelte barns helse er noe av det vi har tatt fatt i til nå.

Les mer om oss i historikken.

Barnas fremtid vårt ansvar

Sharing for Life skal med respekt for lokal kultur og verdier, bidra til en bærekraftig utvikling av landsbyen Mlingotini i Tanzania -med særlig fokus på den lokale skolen. Siden etableringen har organisasjonen mottatt midler fra ulike bidragsytere for å kunne bidra i større målestokk. Et av de store og viktige prosjektene som har er rehabilitering av skolen. Deler av bygningsmassen er ikke lenger mulig å benytte til skoleformål, og det betyr at enkelte klasser har opptil 80 elever i samme klasserom. Det er rundt 500 elever og bare 11 lærere på skolen.

Sharing for Life er politisk og religiøst nøytral.

Følg oss på Facebook Send oss en e-post

Vil du være med å hjelpe?
kontonummer: 2801.40.28325
vipps: 95412

NY SKOLE

Vårt mål har vært å oppgradere og bygge ny skole i Mlingotini. På grunn av myndighetenes reguleringsplaner har vi lagt prosjektet «på is» til vi vet hvor skolen til de 500 barna i landsbyen skal være. En ny skole skulle bestå av 6 nye klasserom, i tillegg til infrastruktur som vann og strøm. Vi jobber nå med å renovere noen av klasserommene i den gamle skolen, i påvente av en endelig beslutning fra myndighetene. Våre prosjekt skal sørge for gode læringsforhold for alle elever og lærere og skal skape en plattform for videre arbeide med barn og unge i landsbyen. Dette vil vi også fortsette med i våre microprosjekter

MIKRO-PROSJEKT

Frame for 4

Kvinner i arbeid vil skape bedre oppvekstvilkår for barna. Penger som kvinner tjener går direkte til hjemmets behov. Frame for 4 er et prosjekt som startet i januar 2017 og som lever i beste velgående. Kvinnene er blitt selvdrevne og tjener penger til sine familier. Vi fortsetter å følge opp med jevnlige besøk.

MIKRO-PROSJEKT

Lærerutdanning for Omary

Omary kommer fra Mlingotini og vokste opp sammen med sin søster og mor og er en ambisiøs ung mann. Han har fulgt skoleundervisningen og ved siden av hatt god kontakt med en engelsklærer som har gitt han god kunnskap i engelsk muntlig og skriftlig. Sharing for Life sponser hans lærerutdannelse.

BEDRIFTS-SPONSOR

Vi ønsker bedrifter som sponsorer – virksomheter som ser viktigheten av å bidra til et større fellesskap og som kan gi prosjektet langsiktige økonomiske rammer. Vi kan også bidra til at et slikt CSR tiltak bygger en positiv bedriftskultur og en vinn-vinn situasjon for alle parter.

PRIVAT SPONSOR

Vi ønsker oss private sponsorer som kan bidra med faste beløp over tid slik at vi kan planlegge tiltak og tilrettelegge for en langsiktig utvikling. Alle bidrag er velkomne – små og store – her er det viktige at vi bidrar på egne premisser.

Organisasjonen Sharing for Life ble opprettet i 2015 på initiativ av Solfrid Gjengset. Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

INSPIRASJON FRA MLINGOTINI

Her kan du følge med på hva som har skjedd og hvordan det går med våre planer. Vi velger å gå de små stegene fremover!

Kontakt oss gjerne!

http://www.sharingforlife.no/wp-admin/admin.php?page=wpcf7&post=118&action=edit#TB_inline?width=900&height=500&inlineId=tag-generator-panel-recaptcha

SFLadminHome