Latest News

It´s all about the people

No comments

«It´s all about the people»

Jeg må innrømme at jeg har fått noe å tenke på. Etter å ha brukt en uke på diverse prosjekter i Tanzania hadde jeg fått bekreftet at vi hadde mye å bidra med og at vi kunne være ressurspersoner. Litt betenkte var vi nok etter å ha hørt historiene om hva som kunne skje dersom man ikke hadde lokal kunnskap og visste hvordan business ble gjort i Tanzania. Så vi satt oss sammen og rådslo med Solfrid som hadde lang erfaring. Hennes innspill minnet meg om mine egne erfaringer fra internasjonalt arbeid.

Lesson 1 : Business is local

Etter å ha jobbet i amerikanske og tyske selskaper i en årrekke husker jeg situasjonene som oppsto når helt meningsløse direktiver ble tredd nedover våre hoder og vi måtte gjennomføre oppgaver som stred mot all sunn Norsk fornuft. Nå sitter jeg plutselig i en annen situasjon. Nå er det vi som har føringen og som skal gjennomføre et prosjekt i et annet land med en annen kultur. Nå gjelder det å bruke hodet og ikke gå i de samme fellene. Samtidig så gjelder det å styre klar av de åpenbare problemområdene – som for eksempel korrupsjon.

Mr. Kamotta gav oss svaret, og vi var på samme frekvens. – Han er en mann med en fantastisk track record, som deler vår visjon – og som er fra Tanzania. Dette vil fungerer dersom vi klarer å balansere samarbeidet og finne den optimale miks av lokalt selvstyre og sentral kontroll.  Og ikke minst å gi tillit til ressurspersonen som sitter med den daglige oppfølgingen av prosjektet.

Lesson 2: Vær ydmyk – lær av andre

I Presenza hvor jeg jobber, har vi prosjektledelse som profesjon – og vi lærer andre hvordan de skal gjennomføre prosjekter – med mennesket i fokus. Vår venn Kamotta hadde overtatt et Norad-prosjekt som hadde ligget nede i noen år etter at bistandsarbeiderne dro hjem. Vi fikk en omvisning på noe som fremstod som et mønsterbruk – en skole med 400 studenter – helt opp til universitetsnivå. Vedlikeholdet var glimrende, alt var velorganisert og han kunne gjøre rede for filosofien bak alle tiltak som var gjort.

Dette var midt i vår lei – så vi spurte hva som var hans hemmelighet. «You must find the right medicine – for every problem. It is all about organisation – and people. Always the people!»

Så her på kysten av Afrika møter vi en som har bedrevet situasjonsbestemt og  coachende ledelse med mennesket i fokus siden slutten av 90-tallet og som har dokumenterte resultater. Vi bøyer oss i hatten – og så smiler vi bredt – dette er akkurat det vi ønsker å formidle i våre kurs.

Han har hatt sine stormer i de 20 årene han har vært rektor på denne skolen, men han har ikke veket fra sine prinsipper. Det blir for meg syretesten på teoriene – det er dette som skal til for å få prosjekter i havn.

Hva tar jeg med meg?

Jeg sa jeg hadde fått noe å tenke på, og det gjelder virkelig. Fra å tro jeg bare skulle dele av min kunnskap så var det jeg som satt igjen med mest lærdom. Et praktisk eksempel på hvordan jeg skal nærme meg problemstillinger og nye kulturer med ydmykhet og respekt – og ikke minst: lytte mer enn prate. Vi i Presenza har sagt at MANGFOLD er en av de viktigste faktorene i næringslivet fremover, og nå skal vi selv jobbe i et prosjekt som involverer ulike kulturer. Da gjelder det å bruke alt vi kan om kommunikasjon, teamarbeide og prosjektgjennomføring.

For prosjektet i Mlingotini skal lykkes – det er en bedre fremtid for hundrevis av barn som er avhengige av oss – og Mr. Kamotta. Og naturligvis – nøkkelen til suksess:  «It´s all about the people»  – Vi er heldige som har han med oss i Sharing for Life!

 

Per Kristian JohnsenIt´s all about the people

Legg igjen en kommentar