Velg en side


BUTIKK I LANDSBYEN

Nytt miljø for førskolebarna

Under oppholdet i november 2019 åpent vi en liten butikk i landsbyen som nå drives av fire kvinner. Her syr og selger de klær, mat og drikke. De tilbyr også kopiering med kopimaskinen vi kjøpte til dem. De tre klarer seg bra og vi følger dem opp selv om vi nå ikke gir de finansiell støtte lenger. De har fått hjelp til å komme i gang, nå er jobben videre deres. Denne type prosjekter, hjelp til selvhjelp, har vi lyst til å gjøre flere av.  Å sysselsette kvinner er viktig da kvinners inntekt i hovedsak går til familien, utdanning og helse.

Når et slikt prosjekt er over er intensjonen at vi alle skal sitte igjen med erfaringer og ny kunnskap. Sammen har vi lært hvordan starte butikk i Tanzania, hvordan drive den økonomisk, og ikke minst har det vært en lærerik kultur-og språkutveksling!

På bildet til venstre har Chuki Kupa, Stahabu Abasi, Aishi Seif og Ashura Iddi nettopp fått sekker med klær som besøkende på Bomani Beach Bungalows har donert til butikken.

Gjennom hele prosjektet jobbet vi sammen med kvinnene slik at de var med på hele prosessen fra ide til ferdig butikk i drift. De hentet inn priser og laget budsjett. De var også med da regnskapet ble gjort tilslutt. Butikken er registert hos mynighetene og kvinnene har fått en bankkonto hvor de kan sette inn sparepenger. Bildet er tatt under et av våre mange møter. Solfrid Gjenset foran til venstre på bildet. Bak henne sitter vår tålmodige venn og tolk Lukrenisa som også er ansatt på Bomani Beach Bungalows.

Ved flere anledninger har Sharing for Life kjøpt en sekk med klær som vist på bildet. Dette er klær fra ulike kontainere som vi leverer klær til i Norge. Det blir sortert og komprimert og inneholder mye klær som kan selges. Med symaskinen kan de fikse på klær som eventuelt trenger det før salg 

Vi leide en såkalt «duka» som ble pusset opp av lokale håndverkere. På bildet til høyre ses ovnen som kvinnene lager mat på. Nå som butikken drives av kvinnene er det også de som betaler utgiftene som strøm og leie.

I løpet av en uke hadde gutta på bildet pusset opp butikken. Det er fint at flere blir sysselsatt og får inntekt under et slikt prosjekt. Vi fikk instalert strøm og lås på døren, samt utelys. Det er viktig for å unngå innbrudd.

Tre glade damer med kjøleskapet på plass. Mulighet for å oppbevare både mat og drikke kaldt er det få i landsbyen som har.

Her serverer Aisha kald drikke til noen landsbybeboere. Sharing for Life sponset butikken med bord og stoler. Butikken er en av få steder som kan tilbykald drikke i landsbyen. 

De fire damene er travle damer med store familier. Det er mange munner som skal mettes. Kvinner i arbeid gir bedre økonomi for familiene som igjen betyr bedre helse og skolegang for barna da kvinnene i stor grad bruker inntekten sin på familien. 

Tre av fire i døråpningen av butikken. Helt foran ses et av barnabarna til Aisha. Det er veldig vanlig at besteforeldre passer de minste barn mens foreldrene er på jobb.

KONTAKT OSS

E-post: info@sharingforlife.no

Telefon: (+47) 48 021 993

Adresse: Gjert Sørensens vei 40, 4879 Grimstad

VIPPS: 95412     KONTONUMMER: 2801 40 28325

Org.nr: 916290136