Velg en side

BUTIKK I LANDSBYEN

Nytt miljø for førskolebarna

Under oppholdet i november 2019 åpent vi en liten butikk i landsbyen som nå drives av tre kvinner. Her syr og selger de klær, mat og drikke. De tilbyr også kopiering med kopimaskinen vi kjøpte til dem. De tre klarer seg bra og vi følger dem opp selv om vi nå ikke gir de finansiell støtte lenger. De har fått hjelp til å komme i gang, nå er jobben videre deres. Denne type prosjekter, hjelp til selvhjelp, har vi lyst til å gjøre flere av.  Å sysselsette kvinner er viktig da kvinners inntekt i hovedsak går til familien, utdanning og helse.

Når et slikt prosjekt er over er intensjonen at vi alle skal sitte igjen med erfaringer og ny kunnskap. Sammen har vi lært hvordan starte butikk i Tanzania, hvordan drive den økonomisk, og ikke minst har det vært en lærerik kultur-og språkutveksling!

Nytt miljø for førskolebarna

Gjennom hele prosjektet jobbet vi sammen med kvinnene slik at de var med på hele prosessen fra ide til ferdig butikk i drift. De hentet inn priser og laget budsjett. De var også med da regnskapet ble gjort tilslutt. Butikken er registert hos mynighetene og kvinnene har fått en bankkonto hvor de kan sette inn sparepenger. Bildet er tatt under et av våre mange møter. Solfrid Gjenset sitter i front på bildet.

Vi leide en såkalt «duka» som ble pusset opp av lokale håndverkere. På bildet til høyre ses ovnen som kvinnene lager mat på. 

KONTAKT OSS

E-post: info@sharingforlife.no

Telefon: (+47) 48 021 993

Adresse: Gjert Sørensens vei 40, 4879 Grimstad

VIPPS: 95412     KONTONUMMER: 2801 40 28325

Org.nr: 916290136