Velg en side

MIKROPROSJEKTER

Nytt miljø for førskolebarna

Ved siden av våre større prosjekter har vi hele tiden mindre prosjekter på gang. Vi får mange henvendelser og søknader fra grupper og enkeltpersoner i landsbyen som trenger litt hjelp. I norsk sammenheng er det ofte snakk om små beløp men som er av stor betydning for de som kommer til oss. Vi prøver i størst mulig grad å tenke » hjelp til selvhjelp», gi støtte slik at man kan komme i gang med noe som kan gi inntekt på sikt. Under kan du lese om noen av de mindre prosjektene våre.

Nytt miljø for førskolebarna

FØRSKOLELÆRER YASINTHA

 I juli fikk førskolelæreren Yasintha sitt første barn, en nydelig jente som heter Groly Godlisten! Da vi dro derfra i mars ønsket vi henne lykke til. Da svarte hun «niombee». Det betyr «be for meg» på swahili. En fødsel i Tanzania er forbundet med stor risiko. Hele 500 fødende kvinner dør per 100 000 fødsler. (I Norge er tallet rundt 2.) Det skulle også vise seg å bli en dramatisk fødsel for Yasintha som førte til operasjon og store kostnader. Heldigvis var hun i nærheten av et sykehus med sykepersonell som kunne hjelpe da dramatikken oppstod. Men ingen helsetjenester i Tanzania er gratis. For Sharing for Life var det en selvfølge å hjelpe henne med den store sykehusregningen og nå er både hun og barnet gjenforent og nesten helt friske. Vi gleder oss til å hilse på mor og barn neste gang vi besøker Mlingotini!

MLINGOTINI FOOTBALLTEAM

Besøkende ved Bomani Beach Bungalows har ofte med seg klær og utstyr til folk i landsbyen. Blant annet til fotballaget. Men da de fortalte at mange ikke hadde sko og at de manglet kampdrakter, kjøpte vi dette på det lokale markedet i Bagamoyo. Nå har de like drakter når de spiller kamp! Vi ønsker å støtte den lokale idretten i landsbyen og litt utstyr for fotballaget var et lite første steg.

BAJAJI

Før vi dro i mars fikk vi satt landsbyens «ambulanse» i stand. Den hadde vært i ustand i lange tider. Ikke store utgiften å fikse den, men finnes det ikke penger, blir den heller ikke fikset. Igjen et lite prosjekt/liten utgift, men som betyr så mye. Med denne ambulansen, «bajaji» på swahili, fraktes medisiner og pasienter. Vi var glade for å få ordnet dette rett før vi måtte reise hjem og nedstengning av «hele verden». En tid hvor syketransport har vært ekstra viktig!

LÆRERSTUDENTEN OMARY

I sommer avsluttet vi støtten til en lærerstudent fra landsbyen som er ferdig utdannet lærer hvorpå vi har betalt utdanningen. Omary Belima er den andre ungdommen fra landsbyen som vi hjelper med videreutdanning. Nå er Omary tilbake i landsbyen og jobber ved skolen og håper på å få fast jobb der etter hvert. Omary er en av få lærere som kan engelsk og vi har oppfordret han å lære bort engelskkunnskapene sine. Dette vil vi følge opp ved neste besøk.

Nytt miljø for førskolebarna

STUDENTEN YASINTHA

Yasintha er fra landsbyen og har ikke foreldre eller annet støtteapparat. En av Sharing for lifes generøse støttespillere betaler for utdannelsen hennes. Yasintha går på boarding school i Dar es Salam hvor hun får videregående utdannelse. Sharing for life støtter henne månedelig med lommepenger og besøker henne når vi er i Dar es Salaam.

KONTAKT OSS

E-post: info@sharingforlife.no

Telefon: (+47) 48 021 993

Adresse: Gjert Sørensens vei 40, 4879 Grimstad

VIPPS: 95412     KONTONUMMER: 2801 40 28325

Org.nr: 916290136