Velg en side

SHARING FOR LIFE

Sharing for Life skal med respekt for lokal kultur og verdier, bidra til en bærekraftig utvikling av landsbyen Mlingotini i Tanzania -med særlig fokus på barn og unge.

Vi støtter tiltak til beste både for lokalsamfunnet og enkeltpersoner og finner prosjekter hvor ringvirkningene vil være med og gi en større effekt enn bare summen av de enkelte tiltak.

Siden etableringen i 2007 har organisasjonen mottatt midler fra ulike bidragsytere for å kunne bidra i større målestokk.

Sharing for Life er politisk og religiøst nøytral.

BARNAS FREMTID –

VÅRT ANSVAR

Vårt mål er å gi barn og ungdom gode oppvekst-vilkår og legget til rette for utdannelse og personlig utvikling

 

Et av de store og viktige prosjektene våre har vært rehabilitering av skolen. Deler av bygningsmassen var ikke lenger mulig å benytte til skoleformål.

 

Renvoveringen av den eldste bygningen ble ferdigstilt desember 2020. Standarden er godkjent av myndighetene. Vi er stolte av et totalt nytt undervisningmiljø!

PROSJEKTENE VÅRE

                              BUTIKK I LANDSBYEN

Vi ønsker å hjelpe flere ut i arbeid. Å sysselsette kvinner gir bedre oppvekstvilkår for barna. Penger som kvinner tjener går direkte til hjemmets behov. I 2019 initierte vi oppstart av en liten butikk i landsbyen hvor fire kvinner nå selger mat og drikke, syr og selger klær og tilbyr kopiering. Kvinnene var med på hele prosessen, fra å lage budsjett, hyre håndverkere, kjøpe materialer og tilslutt sette opp sluttregnskapet. Nå driver de butikken uten vår hjelp og tjener egne penger!

FØRSKOLEN

Alle 5-6 åringer har rett på førskole i Tanzania. Likevel er det få barn som får tilbud om dette. De førskolene som finnes er også av lav standard. I Mlingotini har vi tatt tak i dette! Høsten 2019 pusset vi opp førskolen og sammen med skolen ansatt vi en førskolelærer hvorpå vi betaler lønnen. I samarbeid med Villa Matilda barnehage i Arendal samlet vi inn penger til oppussingen. Som en del av prosjektet har vi hatt en kulturutveksling mellom de to førskolene i Arendal og Mlingotini.

MLINGOTINI PRIMARY SCHOOL

Det er ca 500 barn som går på skolen i landsbyen. De undervises av bare 11 lærere og det har vært opptil 80 elever i hvert klasserom da flere klasserom har vært i så dårlig stand at de var farlige å oppholde seg i. I desember 2019 begynte vi å renovere de verste klasserommene slik at de kunne tas i bruk og dermed færre elever i hvert klasserom. I desember 2020 vil vi være i mål med å pusse opp 5 klasserom og et arbeidsrom til lærerne. 

FREMTIDENS KOMMUNER

I februar 2020 gjennomførte vi et prosjekt i samarbeid med Arendal kommune. Hvert år arrangerer kommunen en konferanse som heter Fremtidens kommuner. Vi fikk i oppdrag å lage navneskiltene til årets konferanse. Pengene de vanligvis bruker til design og trykking av navneskiltene, fikk vi til skolerenoveringen mot at barna dekorerte alle de 700 navneskiltene.

MIKROPROSJEKTER

Ved siden av våre store prosjekter har vi hele tiden mindre mikroprosjekter vi jobber med. Dette er gjerne hjelp til mindre grupper eller enkeltpersoner i landsbyen som trenger hjelp til noe mer akutt. Alt fra medisinsk hjelp til støtte til idrettslag. Her kan du lese mer om våre mikroprosjekter!

KONTAKT OSS

E-post: info@sharingforlife.no

Telefon: (+47) 48 021 993

Adresse: Gjert Sørensens vei 40, 4879 Grimstad

VIPPS: 95412     KONTONUMMER: 2801 40 28325

Org.nr: 916290136